Adatvédelmi irányelvek

A weboldalunk címe: https://www.1wd.hu.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat az 1 WD Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. GDPR kompatibilis módon, a regisztráció adatait Ön bármikor módosíthatja vagy akár kérheti az adatok törlését is. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az
1 WD Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve az egyéb partnernek továbbadni, ezen kívül kivételt képez a harmadik fél által elhelyezett Cookie-k miatt mozgatott adathalmaz (pl Google analitika). Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

A kezelt személyes adatok köre:

A regisztráció során a következő adatokat kell kötelezően megadni:

  • felhasználónév
  • érvényes email cím
  • egyedi jelszó
  • számlázási adatok (számlázási név, cím, utcanév, házszám, település, irányítószám)
  • szállítási adatok (szállítási név, cím, utcanév, házszám, település, irányítószám)
  • telefonszám

Technikai adatok

A rendszer működése során technológiailag rögzített adatok: a vásárló/regisztráló bejelentkező számítógépének azon adatai melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és ezeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatként, automatikusan rögzít. Ezen adatok ki-be lépéskor naplózva kerülnek rögzítésre, ezen adatok az egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, az adatokhoz kizárólag a szolgáltató fér hozzá.

COOKIE SZABÁLYZAT

A Webáruházban tett látogatás során, illetve az Elektronikus Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Szolgáltató ezek alapján a Felhasználóknak a Webáruház használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k a HTTP protokol részei. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá. A cookie-k általában tartalmazzák kiinduló weboldal nevét, mentési idejét a célszámítógépen és egy egyedi azonosító számot.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Irányelvek feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A Webáruházon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

analítika, követés cookie bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat.

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Szolgáltató az igénybe vevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A Szolgáltató a cookie használatával összegyűjtött adatokat kódolva tárolja, annak megakadályozása érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személy hozzáférjen.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatkezelés, adatfeldolgozás

Az adatokat elsősorban a szolgáltató és munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Azonban a rendszer működtetésére informatikai rendszereket, a megrendelések teljesítésére futár rendszer, és a teljesítés ellenőrzésére könyvelési rendszert igénybe vehet a szolgáltató. Ezen alvállalkozók adatfeldolgozóként jelennek meg.
Adatfeldolgozók megnevezése:

DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14) – Futárszolgálati tevékenység
GLS Hungary Csomag-Logisztika Kft. (2351 Alsónémedi, Északi iparterület, GLS Európa u. 2) – Futárszolgálati tevékenység
Webonic Kft.(8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.) – Tárhely szolgáltató

A regisztrált és nem regisztrált vásárló/feliratkozó jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltató által kezelt, a rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintett egyéb adatfeldolgozási helyeken feldolgozott személyes adatairól is. Megkapja az adatfeldogozás idejét, és az adatfeldolgozással járó összes adatot – tevékenységet. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Ezen jogokat ügyfélszolgálatunkon gyakorolhatja:
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 34.
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Az adatkezelő adatai és az adatkezelés jogalapja

Kijelentjük, hogy az
1 WD Kft, az adatkezelő mint szolgáltató birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.1wd.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását Európai és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A szolgáltató neve: 1 WD Kft.

A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 34.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 1wd@1wd.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-087507

A szolgáltató adószáma: 12619801-2-13

A szolgáltató telefonszáma: +36-28-423498

Az adatkezelőnél az adatbetekintésre és adattovábbításra megbízott személy: Szekeres Sándor

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pesti cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Webonic Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@webonic.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.webonic.hu

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

Scroll to top